Rozwody i podział majątku

Sprawy rozwodowe i sprawy o podział majątku wspólnego stanowią szczególny przedmiot specjalizacji prowadzonej przeze mnie Kancelarii. W tych właśnie sprawach jest potrzebna Państwu szczególnie pomoc adwokata.Rozwód, również tzw. „kulturalny” powoduje ogromny stres u rozwodzących się małżonków. W czasie tej sprawy Sąd rozstrzygnie o wielu kwestiach, które wpłyną na dalsze Państwa życie – z kim mają pozostać dzieci, jak mają wyglądać kontakty z nimi, o wysokości alimentów, miejscu zamieszkania i na Państwa żądania o winie za rozkład pożycia. Nie mniej ważne są również sprawy o podział majątku dorobkowego, w których niejednokrotnie należy podejmować trudne decyzje finansowe i wykazywać osobiste nakłady na majątek wspólny.

Prowadzenie tych spraw przez profesjonalistę – adwokata stanowi gwarancję tego, iż Państwa interesy na skutek rozstrzygnięć Sądu nie doznają uszczerbku lub też mówiąc wprost nie zostaniecie pokrzywdzeni. Proszę nie ufać osobom lub firmą które polecają swoje usługi w sieci w zakresie spraw rozwodowych na odległość poprzez maila, telefon czy w systemie konsultacji. Rozwód to sprawa cywilna, sądowa o bardzo delikatnym, nieraz bolesnym charakterze dotyczącym nie tylko współmałżonków, ale również ich dzieci. Osoby nie posiadające doświadczenia procesowego, wbrew swoim zapewnieniom o swoim rzekomym profesjonalizmie nie pomogą, kiedy przyjdzie do terminu rozprawy, nie będą z Państwem przy pierwszym przesłuchaniu w Sądzie, nie dadzą Państwu komfortu płynącego z prawa korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika. Decyzja o wyborze pełnomocnika w sprawie musi więc być przemyślana.

Kiedy podjąć decyzje o rozwodzie?

Decyzja o rozwodzie musi być przemyślana. Pochopna decyzja o rozwodzie to nierzadko katastrofa, najbardziej pokrzywdzone rozwodem są zawsze dzieci. Negatywne skutki rozwodu mogą ujawniać w młodszym pokoleniu nawet po wielu latach, nerwicami utrudnieniem w socjalizacji i trudnością w nawiązywaniu stałych związków. Z pewnością decyzja o rozwodzie nie może wynikać z

 • znudzenia się sobą małżonków
 • kłótni na tle błahych spraw
 • podpowiedzi osób trzecich czy rodziny
 • konfliktu pomiędzy małżonkami na tle zawodowym

Rozwodu nie należy traktować jak sukcesu, jest to poważny problem w wymiarze osobistym i społeczny pomijany milczeniem w ostatnich latach w Polsce. Dopiero działalność niektórych organizacji pożytku publicznego przerwała milczenie odsłaniając dramatyzm związany z kończeniem związków małżeńskich i rodzinnych w sądzie. Przykładem wspaniałej działalności może być aktywność Fundacji Mamy i Taty www.mamaitata.org.pl/.

W przypadku pojawienia się problemów w małżeństwie należy podjąć starania w kierunku ich rozwiązania, nie zaś eskalacji i separacji. Jeżeli nie radzą sobie Państwo ze sporami w małżeństwie należy się zwrócić do terapeuty. Osoby wierzące powinny się zwrócić do Kościoła.

Jeżeli zawiodą staranie o ratowanie małżeństwa, zaś sytuacja wskazuje, że pomimo chęci przynajmniej jednego z małżonków brak jest jakichkolwiek perspektyw na ratowanie małżeństwa, zaś dodatkowo ofiarami konfliktów pomiędzy dorosłymi stają się dzieci wówczas można podjąć decyzje o rozwodzie.

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione by Sąd orzekł rozwód?

By uzyskać w rozwód w Sądzie Okręgowym muszą zostać spełnione przesłani w postaci trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron czyli pomiędzy stronami winno nastąpić zerwanie jakichkolwiek więzi uczuciowych, ekonomicznych i seksualnych, zaś stan musi trwać co najmniej 6 miesięcy. W praktyce Sądy nie przykładają znaczącej uwagi do zachowania powyższego terminu. Negatywną przesłanką rozwodu jest konstacja, że dobro małoletnich dzieci nie ucierpi na skutek orzeczonego rozwodu. Sąd bada to na podstawie wyjaśnień stron i zeznań świadka, czasami w oparciu o badania psychologiczne przeprowadzone w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno – Konsultacyjnych. Z mojej praktyki wynika, że sądy rzadko oddalają powództwo o rozwód, stojąc na stanowisku, iż fakt wystąpienia przez małżonka z roszczeniem rozwodowym jest wystarczającym przesłanką, do stwierdzenia, że pomiędzy stronami nie zostanie już nawiązane pożycie. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Jedna ze znanych mi par małżeńskich trzykrotnie podejmowała próby rozwodu, jednak za każdym razem inny Przewodniczący składu orzekającego, stwierdzał, że brak jest podstaw do orzeczenia rozwodu.

Jakie są najczęstsze przyczyny i współprzyczyny rozwodów w Polsce?

W kolejności, są to:

 1. Alkoholizm – (najczęściej u mężczyzn)
 2. Przemoc fizyczna i psychiczna występująca najczęściej na tle nadużywania alkoholu.
 3. Zdrady małżeńskie.
 4. Choroby psychiczne.
 5. Długotrwała separacja małżonków np z powodu wyjazdu zagranicznego jednego z nich.
 6. Zbyt silny związek jednego z rodziną generacyjną (rodziną pochodzenia)
 7. Zbyt duża różnica wieku pomiędzy małżonkami
 8. Zbyt duża różnica kultury pochodzenia pomiędzy małżonkami
 9. Związanie się jednego z małżonków z sektą

O czym decyduje Sąd rozwodząc małżonków?

Sąd rozstrzyga szereg istotnych kwestii związanych z rozstaniem się z małżonków, są one tak ważne bowiem od ich rozstrzygnięcia zależy los przyszłych małżonków ich dzieci i nierzadko majątku, decyzje sądu dotyczą:

 1. rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub też oddalenia powództwa o rozwód
 2. orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego (możliwe jest orzeczenie z wyłącznej winy jednego z małżonków lub z winy obojga)
 3. rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej na małoletnimi dziećmi: powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu, powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków z jednoczesnym ograniczeniem władzy lub pozbawieniem władzy drugiego z nich, ograniczenie władzy obojga rodziców na przykład poprzez nadzór kuratora
 4. określenie miejsca pobytu dzieci
 5. ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem
 6. alimentów na dzieci jak i też niejednokrotnie na małżonka i czasami
 7. o podziale majątku wspólnego.