PRAWO KARNE

Sprawy z zakresu prawa karnego stanowią specjalizację prowadzonej przeze mnie Kancelarii. Przyjmuję i prowadzę sprawy karne na wszystkich etapach postępowania. Zalecam jednak, aby osoba która została objęta postępowaniem karnym lub jej rodzina w jak najszybszym czasie skontaktowała się z adwokatem.

Osobie podejrzanej i oskarżonej przysługuje prawo do obrony, jednak tylko nieliczni wiedzą jak z tego prawa korzystać. Począwszy od pierwszych czynności w postępowaniu przygotowawczym z Państwa udziałem uprawnieni jesteście do korzystania z pomocy adwokata w sprawie karnej, który to adwokat będzie gwarantem tego, że wasze zachowanie w tymże postępowaniu nie będzie później wykorzystane przeciwko Państwu przez organy Wymiaru Sprawiedliwości.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria specjalizuję się również w sprawach karnych prowadzonych przeciwko osobom znajdującym się poza granicami Polski. Problemem często są sytuację, gdy osobom takim zarzuca się popełnienie przestępstw naw o niewielkim ciężarze gatunkowym jednakże wobec wydania listu gończego oraz wszczęciu procedury poszukiwań międzynarodowym osoba ta nie może wrócić do kraju oraz uregulować swoich spraw osobistych, s także obawia się zatrzymania w areszcie deportacyjnym. W takich sytuacjach należy zwrócić się o pomoc do adwokata, z kontaktem nie należy zwlekać również w przypadku posądzenia o ciężkie przestępstwa. W większości przypadków jest możliwe szybkie porozumienie się adwokata z Sądem lub Prokuraturą, celem zapewnienia Państwu możliwości odpowiadania z wolnej stopy, zapewnienia swobody przemieszczania się oraz pozytywnego zakończenia postępowania. Powyższa usługa świadczona jest na terenie całego kraju.

Prawo karne i karnoskarbowe obejmuje całe spektrum problemów i zagadań, którym zajmuje się prowadzona przeze mnie Kancelaria. W zakresie tej specjalizacji podejmuję obronę klientów jak również reprezentacji osób pokrzywdzonych w zakresie związanym z czynami przeciwko życiu, zdrowiu oraz innym dobrom będących przedmiotem ochrony prawnej.

Przedmiotem szczególnej specjalizacji prowadzonej przeze mnie Kancelarii są sprawy związane z szeroko pojętą problematyką nielegalnej alokacji osób i towarów przez granicę Unii Europejskiej połączonych z naruszeniem przepisów celnych i wwozowych oraz powodujących wypełnienie znamion zachowań określonych w kodeksie karnym i karnoskarbowym.Z uwagi na geograficzne położenie regionu sprawy te są również przedmiotem szczególnej aktywności służb celny, służb granicznych, policji, prokuratur i sądów w Białymstoku, Suwałkach, Sokółce, Kuźnicy Białostockiej i w innych miastach.

W przypadku uzyskania statusu strony w takim postępowaniu karnym lub karnoskarbowym koniecznym jest kontakt z Kancelarią, z uwagi na szereg zagrożeń w szczególności majątkowych mogących być konsekwencjami ujawnienia popełnienia takich czynów. Mowa tu nie tylko o karach grzywien lecz również o przepadkach środków służących do transportu towarów lub osób lecz również obowiązkach zwrotu uzyskanych korzyści lub pokrycia powstałych uszczupleń podatkowych.

Rola adwokata w tego typu sprawach, to nie tylko „mechaniczna” reprezentacja klienta przed sądem lub prokuraturą lecz często wynegocjowane zgodnie z prawem z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości zakończenia postępowania będącego do zaakceptowania dla Klienta Kancelarii.