prawo budowlane

Obecne przepisy budowlane nie sprzyjają szybkiej budowie. Na dodatek wiele problemów mogą nam przysporzyć sąsiedzi. Bardzo często zdarza się, że nie akceptują oni sąsiedzkiej inwestycji, z bardzo wielu rożnych względów. Ci najbardziej zapalczywi, mogą kierować swoje skargi na drogę sądową. Dotyczy to nie tylko budowy domów jednorodzinnych. Niezwykle często wywiązuje się nawet wspólnota mieszkańców, którzy wspólnie kierują swoje zastrzeżenia co do nowej inwestycji, na drogę sądową. Najczęściej spór toczy się o wysokość budynków, o ich usytuowanie, o to, że budowane są za blisko, zasłaniają słońce, bądź po prostu budzą kontrowersje estetyczne.

Mając na uwadze, że w sprawy te są niezwykle kosztowne, a czas nagli potrzebna jest Państwu profesjonalna pomoc, która spowodować może znaczne przyspieszenie procedur i oszczędzi Państwu wielu niepotrzebnych wydatków.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesów budowlanych i inwestycyjnych.

Naszym klientom oferujemy:

 

 • wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości
 • reprezentowanie inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenie na budowę, reprezentowanie inwestora w postępowaniu przed organami nadzoru budowlanego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 • obronę praw oraz interesów osób nie będących inwestorem w wyżej wymienionych sprawach;
 • przygotowanie i weryfikację umowy w sprawie konsorcjum i porozumienia inwestycyjnego;
 • przygotowanie i weryfikację umów: o prace projektowe i o roboty budowlane, o wykonanie budynków mieszkalnych w stanie surowym lub pod klucz, o przygotowanie inwestycji
 • przygotowanie i weryfikację umowy o roboty budowlane na wykonanie obiektów przemysłowych, w tym zakładów produkcyjnych i handlowych;
 • przygotowanie i weryfikację umowy w sprawie zarządu nieruchomością wspólną;
 • mediacje oraz reprezentację Klienta w konfliktach na tle zarządu i korzystania z nieruchomości;
 • świadczenie pomocy prawnej architektom, geodetom i pośrednikom w zakresie obrotu nieruchomościami i innych zagadnień prawa rzeczowego;
 • pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność developerską
 • obronę interesów wykonawców robót budowlanych;