Sprawy cywilne i gospodarcze

Usługi kancelarii w tym zakresie polegają na:

 • uczestnictwu w mediacjach i negocjacjach
 • wzywaniu dłużników do dobrowolnego spełnienia świadczenia
 • zawezwaniu dłużnika do próby ugodowego
 • reprezentacji klientów w postępowaniach likwidacyjnych i upadłościowych
 • udzielania porad prawnych i wskazówek w trakcie toczącej się sprawy
 • sporządzania pozwów, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych
 • zastępstwo przed sądami obu instancjach, przed organami arbitrażowymi i Sądem Najwyższym
 • reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym

Obsługa podmiotów gospodarczych

Prowadzona przeze mnie Kancelaria specjalizuję się także w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, branży nieruchomości, handlu i transportu.

Obsługę każdego przedsiębiorstwa Kancelaria rozpoczyna od badania wszystkich aspektów prawnych związanych z jego działalnością. Koszt przeprowadzenia analizy jest wliczony w cenę bieżącej obsługi prawnej badanego podmiotu. Po przeprowadzeniu tego swoistego due diligence na potrzeby przyszłe współpracy mocodawcy otrzymują na piśmie opinie odnośnie w zakresie polepszenia sytuacji prawnej firmy, wskazania obecnych zagrożeń, a także oceny prawdopodobieństwa wygrania dotychczas toczących się sporów prawnych.

Kancelaria obsługując Klientów wykonuję niżej wskazane czynności:

 • tworzy umowy, statuty, regulaminy i procedury postępowania
 • tworzy dokumenty korporacyjne – uchwały, protokoły walnych zgromadzeń, zawiadomienia
 • monitoruję zgodność procedur korporacyjnych z obowiązującym prawem
 • reprezentuje w sporach sądowych i pozasądowych
 • kontroluję stan rozliczeń z klientami

Poniżej przedstawiam listę osób i firm, które zaufały Kancelarii:

 1. Przedsiębiorstwo Budowalane Eko – System Kostro, Radlmacher spółka jawna www.eko-system.pl/
 2. Eko – System Consulting sp. z o.o. www.eko-system.pl/
 3. Kinoplex BSK sp. z o.o.
 4. TRANS PP i TRANS PP PRIM transpp.ry.pl/kontakt.html
 5. Agencja Nieruchomości AISA aisa.net.pl/
 6. Ambassador sp. jawna Hanusz R. i Siemieńczuk J.
 7. Agencja Artystyczna „Holdo”
 8. Andrzej Falkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Alfa Truck” www.alfatruck.com.pl/index.php
 9. Piotr Sochacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Bankiety i Wesela”
 10. Klub Muzyczyny i Restaruacja „Rejs” www.klubrejs.pl/