Zmiany dotyczące kary odbywania w systemie dozoru elektronicznego

utworzone przez

Z informacji podawanych przez MInisterstwo Sprawiedliwości, wynika, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną Covid  -19  w Polsce, trwają prace nad poszerzeniem kręgu skazanych uprawnionych do skorzystania z możliwości odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego.

W projekcie, nad którym trwają nadal prace, zawarto zmianę polegającą na tym, iż więźniowie mający łączną sumę kar nie przekraczającą 18 miesięcy będą mogli ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Według obecnych przepisów, SDE stosowany jest do kar w wymiarze do jednego roku pozbawienia wolności.

Obecnie w SDE odbywa karę pozbawienia wolności prawie 5 tys. osób, a dodatkowe 9 tys. kwalifikuje się do tego. Po wprowadzonych zmianach liczba osób kwalifikujących się do SDE, a jeszcze nie objętych tym rodzajem odbywania kary, może wzrosnąć do około 12 tys. osób.

W każdym przypadku decyzja należy do Sądu penitencjarnego. Osadzony musi złożyć odpowiedni wniosek, a sąd podejmuje ewentualną zgodę na odbywanie kary w SDE, gdy spełniony zostaje szereg warunków zawartych w przepisach. – źródło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podkreślić należy, że zgodnie z projektem „ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”  – posiedzenia w przedmiocie odbycia dozoru elektronicznego zostały uznane za pilne, a zatem będą się odbywać w czasie epidemii

Zobacz nasze pozostałe wpisy: