Zamówienia publiczne i baza konkurencyjności

Lip 11, 2018 |

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną w zakresie zamówień publicznych i oferuje pełną obsługę prawną Zamawiających i Wykonawców. Doradzamy jak profesjonalnie przeprowadzić proces zamówienia publicznego oraz jak wziąć udział w zamówieniu publicznym, gwarantując skuteczne i efektywne działanie każdego podmiotu, w ramach: obsługi prawnej Zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, doradztwa i obsługi Wykonawców starających się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w zakresie reprezentowania podmiotów przed KIO i w ramach postępowań sądowych.

Ponadto, Kancelaria, jako jedna z nieliczna na rynku województwa podlaskiego świadczy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów udzielających zamówienia bądź ubiegających się o nie w ramach Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Coraz więcej podmiotów gospodarczych prywatnych korzysta z dofinansowania udzielanego w ramach projektów unijnych, co jednak wiąże się z koniecznością przestrzegania przez nie zasady konkurencyjności pośrednio opartej na zasadach zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyte w ramach postępowań dotyczących zamówień publicznych oraz zainteresowanie tematyką pozwoliło nam pozyskać szeroką wiedzę, a następnie doświadczenie pomocne w szczególności Beneficjentom korzystającym z finansowania w ramach programów unijnych zarówno na etapie przygotowania zapytania ofertowego, jak również na etapie późniejszym, gdy Instytucja Finansująca dokonuje kontroli, czy udzielone środki zostały rozdysponowane zgodnie z zasadą konkurencyjności i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków określonych w danym Programie.

Zobacz nasze pozostałe wpisy:

Zapłata za słupy i kable na nieruchomości

Zgodnie z kodeksem cywilnym, właściciel może, zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób. Granice tych uprawnień wyznaczają ustawy i zasady współżycia społecznego.

czytaj dalej

Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. zazwyczaj posadowione są na nieruchomościach nienależących do przedsiębiorstw przesyłowych. Rozwiązaniem tego stanu…

czytaj dalej

Odwołanie listu gończego

Prowadzona przeze mnie Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom przebywającym zagranicą, które z różnych powodów mają problemy związane z polskim Wymiarem Sprawiedliwości. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że duża część tych problemów, może zostać rozwiązana dzięki pomocy adwokata…

czytaj dalej