Zamówienia publiczne i baza konkurencyjności

Lip 11, 2018 |

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną w zakresie zamówień publicznych i oferuje pełną obsługę prawną Zamawiających i Wykonawców. Doradzamy jak profesjonalnie przeprowadzić proces zamówienia publicznego oraz jak wziąć udział w zamówieniu publicznym, gwarantując skuteczne i efektywne działanie każdego podmiotu, w ramach: obsługi prawnej Zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, doradztwa i obsługi Wykonawców starających się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w zakresie reprezentowania podmiotów przed KIO i w ramach postępowań sądowych.

Ponadto, Kancelaria, jako jedna z nieliczna na rynku województwa podlaskiego świadczy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów udzielających zamówienia bądź ubiegających się o nie w ramach Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Coraz więcej podmiotów gospodarczych prywatnych korzysta z dofinansowania udzielanego w ramach projektów unijnych, co jednak wiąże się z koniecznością przestrzegania przez nie zasady konkurencyjności pośrednio opartej na zasadach zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyte w ramach postępowań dotyczących zamówień publicznych oraz zainteresowanie tematyką pozwoliło nam pozyskać szeroką wiedzę, a następnie doświadczenie pomocne w szczególności Beneficjentom korzystającym z finansowania w ramach programów unijnych zarówno na etapie przygotowania zapytania ofertowego, jak również na etapie późniejszym, gdy Instytucja Finansująca dokonuje kontroli, czy udzielone środki zostały rozdysponowane zgodnie z zasadą konkurencyjności i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków określonych w danym Programie.

Zobacz nasze pozostałe wpisy:

Firmy windykacyjne tracą kontrolę nad starymi długami nabytymi od Banku

Roszczenie firm windykacyjnych wynikające z kupionego długu stwierdzonego Bankowego Tytułu Wykonawczego (BTW) przedawnia się z upływem 3 lat od daty wystawienia BTW, nawet po wszczęciu egzekucji komorniczej stwierdził Sąd Najwyższy w swej uchwale z dnia 26 czerwca 2016 roku sygnatura III CZP 29/16. Powyższe orzeczenie pozwoli wielu dłużnikom walczyć z przedsiębiorstwami skupującymi masowo wierzytelności bankowe. Do tej pory sądy powszechne stały na stanowisku, że egzekucja wszczęta na podstawie BTW przerywa bieg terminu przedawnienia. W praktyce oznacza, to że wiele wypowiedzianych kredytów i zobowiązań bankowych nie trzeba w ogóle spłacać powołując się na zarzut przedawnienia.

czytaj dalej