Pomoc małym i średnim firmom w czasie epidemii.

utworzone przez

Prowadzona przez nas Kancelaria  specjalizuje się w pomocy właśnie  firmom w tarapatach, w tym w szczególności osobom fizycznym prowadzącym samodzielną działalność oraz małym i średnim firmom. Komu i jak możemy pomóc?

Ratowanie przed zbliżającą się problemami związanymi z Coronawirusem.

Jeżeli prowadzisz małą lub średnią firmę i już dzisiaj dostrzegłeś, że  sytuacja ekonomiczna związana epidemią koronowirusa może być tak zła, że nie będziesz w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań względem banków, pracowników i kontrahentów. W szczególności działasz w branży, która w sposób szczególny ucierpiała na skutek kwarantanny zwróć się do naszej Kancelarii, aby opracować plan przeciwdziałania upadkowi firmy i utraty majątku.

Co zrobimy?

Na wstępie opracujemy strategię prawną i finansową obcięcia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Podpowiemy jakie działania podjąć w sferze zatrudnienia pracowników. Pomożemy w rozmowach z wierzycielami i wynegocjowaniu prolongaty lub umorzenia zobowiązań. W Twoim imieniu skontaktujemy się bankami, firmami leasingowymi, Zusem i Skarbówką, celem odroczenia i rozłożenia na raty obowiązkowych płatności. Jeżeli masz już problem na etapie egzekucyjnym również i tu potrafimy podjąć działania powstrzymujące licytację majątku. Jeżeli te środki okażą się nie wystarczające sięgniemy do potężnego urządzenia prawnego jakim Prawo restrukturyzacyjne, w ten sposób zapewnimy bezpieczeństwo prawne Twojej firmy.

Podpowiemy również jakie stanowisko prawne zając wobec obecnie obowiązujących umów z kontrahentami i jak unieskutecznić działania kontrahentów zmierzające do naliczenia kar umownych lub żądających zwrotu wpłaconych zaliczek.  Dotyczy to zarówno umów polskich i zagranicznych.

Ochrona prawna świadczona przez naszą Kancelarię pomoże stanąć na nogi po zakończeniu tego trudnego czasu który rozpoczął się w Polsce w marcu 2020 roku.

 

Zobacz nasze pozostałe wpisy:

Problem uszczuplania i ukrywania majątku przed rozwodem

Kiedy małżonkowie są skonfliktowani, a myśli o rozwodzie przyświecają obojgu, często szczególnie w przypadku par dobrze sytuowanych finansowo, zaczynają się bezprawne działania zmierzające do ukrycia lub uszczuplenia majątku wspólnego. Takim działaniom przyświeca...

czytaj dalej

Solidarna odpowiedzialność Inwestora i Generalnego Wykonawcy za wynagrodzenie należne Podwykonawcy

W obrocie gospodarczym, zwłaszcza przy dużych i skomplikowanych procesach budowlanych, powszechną praktyką jest angażowanie osób trzecich przy realizacji robót stanowiących część całego procesu inwestycyjnego. Dochodzi wówczas do zawarcia odrębnej umowy, której stronami są generalny wykonawca oraz podwykonawca, podlegający jego wyłącznemu kierownictwu w trakcie wykonania zobowiązania.

czytaj dalej