Niedopuszczalne prawnie, jest to by część budynku usytuowanego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, przylegającego całą powierzchnią ściany do budynku istniejącego na sąsiedniej działce, miała parametry większą niż ma sąsiadujący budynek, w zakresie zarówno wysokości jak i szerokości.

czytaj dalej